Home Izrada idejnih rješenja i tehničke dokumentacije

Glavni izbornik

EU projekti

Dokumentacija za dozvole

Izrada idejnih rješenja i tehničke dokumentacije PDF Ispis Email

 

       Izrada idejnih rješenja svodi se na to da svim kupcima možemo odraditi kompletnu dokumentaciju za dobivanje lokacijske dozvole. Imamo ovlaštene arhitekte i projektante koji su zaduženi za izradu idejnih rješenja i statičkih izračuna.

 

     Sve što je potrebno za kompletnu dokumentaciju za lokacijsku dozvolu (primjer grada Zagreba):

 

1. Zahtjev i pristojba u državnim biljezima od 70,00 kuna podnosi se Gradskom uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet - Odsjeku za komunalne poslove - Područnom uredu _______________ Zagrebu, _________upisati adresu područnog ureda________ .

2. Rješenje o upisu u registar. (Obrtnica)

3. Dokaz o pravu korištenja prostora (ugovor o najmu prostora ili kupoprodajni ugovor)

4. Idejni projekt izrađen od ovlaštenog projektanta (5x)

    - Tehnički opis

    - Položaj tende u prostoru prikazan u mjerilu ili kotiran

    - Kopija katastarskog plana u mjerilu 1:1000 s označenim položajem tende i objekta

    - Statički proračun izrađen od ovlaštenog projektanta

5. Rješenje za postavljanje otvorene terase ispred ugostiteljskog objekta iznad koje se postavlja tenda

6. Fotomontaža ili fotografija (ako je tenda već ugrađena) tende u prostoru

7. Dokaz o vlasništvu objekta na koji se postavlja tenda - izvadak iz zemljišne knjige, ugovor temeljem kojeg je podnositelj 

    zahtjeva stekao vlasništvo naa objektu ili međuvlasnički ugovor s popisom suvlasnika i prikazom vlasničkog udjela svih

    suvlasnika ako se postavlja na višestambenim objektima.

8. Suglasnost vlasnika objekta ili suglasnost suvlasnika zgrade (preko 50% udjela) ili ugovor sa predstavnikom suvlasnika zgrade

    navedenog u međuvlasničkom ugovoru ako se radi o višestambenom objektu.

 

 

Idejni projekt treba biti izrađen u skladu s Pravilnikom o postavljanju kioska i pokretnih naprava na području Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba 10/8)